Zarządzanie nieruchomościami

 •     Zarządzanie nieruchomościami prywatnymi oraz komercyjnymi. 

 •     Zasadniczym celem jest optymalne zarządzanie nieruchomościami i wybór najkorzystniejszego wariantu

      zarządzania, który pozwoli zminimalizować koszty utrzymania i osiągnąć maksymalne zyski jej właścicielowi.

 •     Działamy w oparciu o przepisy prawa mając na uwadze należytą staranność. W ramach planów zarządzania

      kompletujemy informacje i dokumentacje o nieruchomości oraz określamy jej stan techniczny.

 •     Określamy strategię i kierunki zarządzania nieruchomością z założeniem osiągania maksymalnych dochodów dla
      ich właścicieli.

 •     Planujemy inwestycje i nakłady finansowe w krótkim i długim czasie użytkowania. Dokonujemy analiz rynków
      nieruchomości w poszczególnych segmentach nieruchomości. 

      NEXTE INN PROJECT obejmuje zarządzanie nieruchomościami prywatnymi – mieszkaniami, lokalami. Opieka,
      kontrola, konserwacja nieruchomości oraz zarządzanie wynajmem.

(c) 2018
kreacja: csk studio